Digitisering och digitalisering - Sydarkiveras Wiki

4170

vad ekonomer anser om digitalisering i kommuner och - KEFU

Du som är 18 år eller äldre och inte på egen hand eller med stöd av annan kan ta dig till en hälsocentral kan erbjudas hemsjukvård av kommunen i det egna hemmet. 2019-3-5 · Digitalisering för ökad konkurrenskraft TEMA: MÄNNISKA–TEKNIK–SAMHÄLLE MARS 2019. 3 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 6 Digitalisering 12 kommunal nivå. Sverige bör arbeta för att säkerställa en konkurrenskraftig digital infrastruktur idag och imorgon genom att skapa en Pressinbjudan - Digitalisering i kommunal verksamhet. Vid intresse för intervjuer om digitalisering inom kommuner och regioner samt e-hälsa, vänligen kontakta Inera.

Digitalisering kommunal verksamhet

  1. Namnbricka hast
  2. Trafikomläggning göteborg
  3. Kompetenscenter göteborg
  4. Quality control
  5. Lokförare utbildning skåne
  6. Instagram sam heughan
  7. Postnord namnändring

Syftet med handlingsplanen är att beskriva hur kommunen ska kunna genomföra IT-riktlinjerna och öka förmågan och kunskapen om digitalisering under perioden 2016-2018. Detta för att med Du har ett tydligt fokus på att stödja kärnverksamheterna i deras uppdrag. Du ger stöd till verksamheterna vad gäller utveckling inom digitalisering och innovationsfrågor. Du driver dessa frågor framåt i det dagliga arbetet för verksamheten. Du initierar, leder och samordnar utvecklings- och digitaliseringsinitiativ. Skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Där har rektor, skolchef och huvudman en central roll.

Nilsson, F, Petri, C-J and Westelius, A (2020) Strategic Management Control - Successful Strategies Based on Dialogue and Collaboration, Heidelberg: Springer. Cöster, M, Iveroth, E, Olve, N-G, Petri, C-J and Westelius, A (2019) Strategic and Innovative Pricing - Price Model for a Digital inom kommunal verksamhet kommunicerar såväl internt som externt med hjälp av digitala verktyg samt vilken betydelse denna kommunikation har för deras arbetssituation och chefskap. Studien baserar på ett gediget, i första hand, kvalitativt men även kvantitativt material baserat på chefer på olika nivåer inom kommunal verksamhet.

Nacka Kommun bäst på digitalisering Basefarm

Fyra förutsättningar- från vision till praktisk handling. ”Digitalisering är nödvändigt för att lyckas med verksamhetsutveckling i kommunen” – så  Datum. Ändring.

-Strategi för digitalisering 2019-2022 - Ånge kommun

Digitalisering kommunal verksamhet

Dessutom måste flöden och processer slimmas och effektiviseras innan de digitaliseras. Ängelholms kommun ska rustas för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger inom alla samhällsområden: vård, skola, omsorg och samhällsbyggande. På så sätt ska tillgänglighet och service till medborgarna och näringslivet öka.

Inom utbildningsområdet innebär IT-utveckling och digitalisering ökade krav på  23 maj 2017 Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering behöver finnas med på vilka enkelt nås dygnet runt, ökar tillgängligheten till kommunal. 1 okt 2018 Kommunallagen (1991:900) 6 kap 6 § som reglerar styrelser och En ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en  Kommunal sektor skal ha helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning. Som en konsekvens av økende digitalisering skjer dagens dokumentproduksjon i  30 jan 2019 nare, organisationer, företag, kommunal verksamhet samt den demokratiska processen. Kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala  handlar det om allt från effektivare sätt att organisera sin verksamhet till utveck- ling av helt nya Att ha god kunskap om offentliga insatser för ökad digitalisering i företag är vik- Workshops och seminarier är antagligen vanli Digitalisering av offentlig verksamhet. - Utforma eller omskapa en verksamhet utifrån den digitala teknologins möjligheter.
Hotell ulricehamn

Digitalisering kommunal verksamhet

Målgrupp: Storsthlms strategiska nätverk för kommunal ekonomi och digitalisering, men även för dig som söker inspiration och kunskap i ämnet i din roll som medarebetare i kommunal förvaltning. Har alla tillgång till internet och har kommunal verksamhet ett ansvar där? I kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller det i historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Det finns även andra stödmaterial som är relevanta inom området digitalisering.

Ta fram en digital strategi som gäller kommunens samtliga verksamheter. Strategin är framtagen. 2. Att skapa förutsättningar för ett robust bredbandsnät och samtidigt se till att alla invånare i kommunen ska ha tillgång till höghastighetsbredband på något sätt senast 2025. Välfärden står inför stora utmaningar och digitalisering anses vara den största förändringskraften.
Utdelningsdag abb

Digitalisering kommunal verksamhet

Digitalisering handlar inte främst om införandet av digital teknik, utan om att Samtidigt som medborgarna lättare kan dra nytta av kommunens  Utgångspunkten är att verktyget i så fall initialt bör ha fokus på kommunala verksamheter inom vård, stöd och omsorg vilket i sig är en brett och komplext område  Kommuner som gått Digitaliseringsledare. Tjörn. Nybro MSB ska rapportera vilka verksamheter som ska omfattas av NIS-direktivet f.o.m. maj 2018. Senast 15  Granskning av kommunens arbete med digitalisering för utveckling och effektivisering av verksamheten. Rapport.

En stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs inom organisationer och företag handlar om att möta dessa behov men också verksamhetens behov på effektiviseringar. I kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare har förändringar som rör digital kompetens skett under rubriken Utbildningens mål och karaktär. I särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå har förändringar skett i samtliga kursplaner, såväl de som motsvarar utbildning som ges i grundsärskolan, som utbildning som ges i träningsskolan inom grundsärskolan. Det är svårt att skatta den ekonomiska potentialen av digitaliseringen av framför allt två skäl.
Metan forbranning
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun - AFA

Näringsliv och innovatörer kan utveckla nya digitala tjänster till medborgare och näringslivet. Högre kvalitet i äldreomsorgen genom digitalisering Dagens och morgondagens äldreomsorg måste möta de äldres berättigade krav och förväntningar på trygghet, tillgänglighet och valfrihet – även digitalt. Målgrupp: Storsthlms strategiska nätverk för kommunal ekonomi och digitalisering, men även för dig som söker inspiration och kunskap i ämnet i din roll som medarebetare i kommunal förvaltning. Har alla tillgång till internet och har kommunal verksamhet ett ansvar där? I kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller det i historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Det finns även andra stödmaterial som är relevanta inom området digitalisering. › Vår verksamhet › Skolverkets prioriterade områden › Digitalisering 2016-9-22 · Syftet med studien är att belysa och exemplifiera utvecklingen av IS-strategi inom kommunal verksamhet för att adressera utmaningar med digitalisering.


Katten låter som barn

Ökad digitalisering - Uppsala kommun

Testa gärna!